شرکت کشت و صنعت راز گنجینه کاسپین

_

تجهیزات کشاورزی

کشاورزی هوشمند

تاسیس باغات

انرژی خورشیدی

آبیاری هوشمند

ایجاد فضای سبز

توانایی های ما 

تبدیل خانه شما به گلخانه هوشمند !

_

کشاورزی هوشمند عاملی موثر در حل بحران غذا

 • آفات و علف های هرزکنترل آفات و حذف علف های هرز
 • طراحی باغبانیطراحی محوطه سازی و راهآهن
 • نگهداریتراش و تعمیر و نگهداری
 • آب نماسیستم آبیاری قطره ای آب
 • فرسایش خاکدستگیری فرسایش خاک و مالچ کردن
 • روش های بازسازینگهداری و تعمیر چمن
 • آب دادن به گل هاآبیاری و پرورش گیاهان
 • حصارکشی باغچهفنس کشی یا حصار دور باغچه؟

مزایای استفاده کشاورزی هوشمند !

_

در کشاورزی هوشمند از دستگاه‌های مدرن مجهز به سنسورهای مختلف استفاده می‌شود. در واقع ابزارآلات کشاورزی هوشمند توانایی جمع کردن اطلاعات و یادگیری از محیط را دارند. به این ترتیب نه تنها در کارهای فیزیکی، بلکه در تصمیم‌گیری استراتژیک به کشاورزان کمک می‌کنند.

 • افزایش تولید افزایش تولید کاشت و برداشت دقیق و به موقع
 • صرفه‌جویی مصرف آبپیش‌بینی وضعیت آب و هوا و سنسورهای رطوبت خاک
 • جمع‌آوری داده‌های واقعی دسترسی از راه دور به اطلاعاتی مانند سطح تولید، شدت نور، میزان رطوبت خاک
 • کاهش هزینه‌های عملیاتیخودکارسازی فرایندها ،کاهش منابع مصرفی، خطای انسانی و هزینه
 • بهبود کیفیت محصولتحلیل دقیق کیفیت محصول و بررسی ارتباط آن با مراحل کاشت و داشت
 • ارزیابی زمین‌های کشاورزیکشاورزی هوشمند با ارزیابی دقیق نرخ تولید در طول زمان
 • نظارت و کنترل از راه دورنظارت از بستر اینترنت بر تولید محصولات و کشاورزی
 • حفاظت از محیط زیستبهره وری بالای زمین کشاورزی و جلوگیری از جنگل زدایی

سطح ۱

انرژی خورشیدی

 • کاهش هزینه برق
 • هزینه نگهداری پائین
 • منبع انرژی تجدید پذیر

سطح ۲

کشاورزی هوشمند

 • افزایش تولید محصولات
 • صرفه جویی در مصرف آب
 • بهبود کیفیت محصولات

سطح ۳

تاسیس باغات میوه

 • آماده سازی زمین
 • انتخاب نهال مناسب
 • کاشت بذر

ویژه

آبیاری هوشمند

 • جلوگیری از مصرف آب
 • آبیاری و کوددهی
 • اطلاع از هدر رفت و نشتی
 • کنترل از راه دور

کشاورزی هوشمند چیست !

تعریف کشاورزی هوشمند یعنی هوشمند سازی کشاورزی یعنی سوددهی بیشتر و تمام. کنترل همه جانبه و تمام وقت محیط رشد و همینطور سلامت محصول به مدد تجهیزات هوشمند برای افزایش تولید و جلوگیری از هدر رفت انرژی است.

در کشاورزی هوشمند و به عبارتی دیگر همان مزرعه هوشمند، تمامی عوامل، به هدف افزایش سوددهی و تولید بیشتر تحت کنترل قرار می‌گیرند.

تفاوت مزرعه سنتی و مزرعه هوشمند

انتخاب مزرعه مناسب برای محصول مناسب: در مزرعه سنتی تمامی محصولات با یک شیوه و در سراسر منطقه کشت و برداشت می‌شوند.
اما در کشاورزی هوشمند، خاک هر مزرعه برای شناسایی محصول مناسب و سودآوری تجزیه و تحلیل می‌شود.

 شرکت راز گنجینه کاسپین

عضو گروه هلدینگ پیشتازان عمران تجارت کاسپین

_